Höstfärger

161031
 
 
Höstfärgerna kulminerar.
 
 

Daggkåpa

161030
 
 
Ett självklart namn.

En lördag

161029
 
En helt vanlig lördag i oktober.
 
 

Att ställa sig över lagen

161028
 
Idag kan man i Hjo Tidning läsa, att IT-avdelningen i Skövde kommun, vilken anlitas av Hjo kommun, anser sig stå över tryckfrihetsförordningen, en av de svenska grundlagarna, som absolut inte får kränkas.
 
Artikeln handlar om Hjo kommuns mailrutiner, och för vem som helst, insatt i offentlighetsprincipen, står det fullständigt solklart, att Hjo kommun med hjälp av kollegerna i Skövde på det grövsta kränker medborgarna genom att mena, att man står över tryckfrihetsförordningen.
 
 
Genom denna, milt sagt, yviga tolkning, har man nekat Hjo Tidning ta del av allmänna och offentliga handlingar. Tidningen har överklagat kommunens beslut hos Kammarrätten. En synnerligen vettig åtgärd.
 
 
På något sätt försöker numera offentliga institutioner tjyvhålla allmänna och offentliga handlingar för sina medborgare.
För att man numera har stor del av handlingarna virtuellt, innebär inte detta, att handlingarna har blivit mindre allmänna.
 
Samtidigt som bloggaren måste berömma Hjo Tidning för deras arbete, hoppas han, att berörda politiker och tjänstemän i såväl Hjo som Skövde kommuner ställer sig vid skampålen och på så sätt sona sina idiotiska handlingar, där de på det grövsta trampar sina medboragre på tårna.
 

MFF svenska mästare

161027
 
Så var det klart…
 
 
…i år igen.

Entartete kunst

161026
 
Konst, som inte föll en viss Adolf i smaken, kallades för "Entartete kunst". Att statsmän/kvinnor lägger sig i konsten så radikalt, är uppseendeväckande, och utställningarna av denna entartete kunst blev för nazzarna ett bakslag. Folk var faktiskt intresserade av den urartade konsten.
 
Att vi 80 år senare skulle se detta upprepa sig, är egentligen otänkbart, men det otänkbara har plötsligen blivit tänkbart, eller vad sägs om följande, publicerat i dag i Bladet.
 
En av de inkomna motionerna vid SD:s konferens i helgen vill förbjuda skattemedel till hiphoparrangemang. Motionären vill istället satsa på "positiv, konstruktiv och samhällsnyttig kultur".
 
Släktskapet med nazzarna på 1930-talet är påfallande stort.
Vad än den där Åkesson försöker bevisa, är det fullständigt solklart, att vi i Sverige idag 2016 hyser ett nazzeparti i riksdagen.
Den där Löfven hackar om högerrörelser, men faktum kvarstår: En stor del av de nazzar vi idag hyser i SD, kommer från Löfvens eget parti, och dessa människor kan knappast associeras med den mörkblå rörelsen. De är snarast mörkbruna, gränsande till svart.
 
 
Efter en tids regn och blåst, var det under dagen riktigt bra väder.
 
 

Äntligen!!!

161025 
 
- Äntligen satt hon där i TV tillsammans med Pekka. 
-  Vem då, frågar du?
- Kattmoster hos Pekka Heino i GoKväll på SVT.
 
Det finns inte någon, som kan tillskriva katterna själsförnödenheter som kattmoster själv.
Nu har hon fått för sig, att katter har dialekter. Vissa jamar skånska, medan andra jamar som ekenkisarna.
-  Fan tro't, utbrister bloggaren.
Han lever ett mera bekymmerslöst liv, där en katt är en katt, punkt.
 
 
Men nu skall bloggaren visa hur det går till i kattlivet.
Precis som i verkliga livet för oss människor, träter hanarna om kattflickans gunst.
 
 
Men medan de träter, kommer en outsider och tar allt, som de där andra träter om.
 
 
Resultatet blir inte 1+1=2, utan ett betydligt större tal.
Hur stort är svårt att uttala sig om, förrän man sett hela skocken se dagens ljus.

Forskning in absurdum

161024
 
Enligt ny forskning förlänger hushållsarbete livet med tre år, åtminstone för kvinnor. För männens del handlar det bara om ett extra år.
 
Män, som sköter trädgårdsarbetet lever 2,7 år längre, men för kvinnor är det försumbart, åtminstone beträffande livslängden.
 
Detta redovisas i en undersökning på Universitetet i Rotterdam, och återges idag i Expressen.
 
Bloggaren har inte längre någon trädgård, vilket innebär, att han inte kan förlänga livet med trädgårdsarbete. Det var dessutom, med hans intresse för trädgård, tvivelaktigt redan innan han och hans k. hustru lämnade sin villa.
 
Däremot kommer han att vara synnerligen noga med i fortsättningen att överlåta allt hushållsarbete åt sin k. hustru. Hon är definitivt värd de där tre extra åren.
 
För övrigt ställer han frågan:
Vem tusan har sponsrat ett sådant forskningsarbete?
 
Gomidda'
 
 

Nya tider

161023
 
I veckan avkunnade Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) en dom om s.k. drönare.
De förbjuds.
Mattsson på Expressen gapar naturligtvis, precis som vanligt, men vad har egentligen hänt?
 
Hjo, HFD har avkunnat en dom utifrån den svenska lagstiftningen, som den ser ut idag, och det borde verkligen inte röra upp några känslor hos den där Mattsson på Expressen; han som annars anser att lag och ordning skall råda - förutom för journalister, vem som nu kan inräknas i detta skrå.
 
En annan fråga bloggaren funderat över är hur allmänna handlingar hanteras hos våra myndigheter.
Givetvis sköter man inkommen papperspost på sedvanligt vis, och inkomna mail har man nog så småningom försökt handlägga likt pappersposten, men nu, när facebook, instagram och andra sociala medier allt mer tagit över i världen, måste man faktiskt börja fundera över hur allmänheten på ett lätt åtkomligt sätt även skall kunna ta del av de, enligt tryckfrihetsförordningen, upprättade handlingar, som upprättats via olika sociala medier.
 
Vad har drönare med allmänna handlingar att göra, frågar sig vän av rättvisa?
 
Hjo, väldigt mycket. Båda frågeställningarna har sin bakgrund i en lagstiftning, där vare sig drönare eller sociala medier var påtänkta, och därför är det synnerligen viktigt, att man från regeringens sida försöker ta tag i frågorna och se till att de införlivas i det moderna it-samhället.
Intill dess får den där Mattsson på Expressen bida sin tid, och förhoppningsvis även hålla sin stora flabb i styr.
 
-  Det är nya tider!
Så sade i vart fall SkomakarLudde i Hedebyborna. Då var det en annan tid, men då, precis som nu, ett samhälle i förvandling.
 
 
Bloggaren har under eftermiddagen suttit klistrad framför sin TV, där han först såg, att Manchester City bara fick med sig en enda poäng hemma mot Southampton, och där Manchester United med Zlatan fick storstryk 4-0 borta mot Chelsea.
Synd, att Zlatan hamnat i ett sådant sällskap med den där Mourinho som ledare. Han vore värd ett bättre öde. Zlatan, alltså.

Bara vanligt vatten

161022
 
Bara vanligt vatten, men icke vattenledningsvatten.
 
 

Rädda Vättern!

161021
 
Bloggaren berättar:

För flera år sedan bildades Aktionsgruppen Rädda Vättern med anledning av försvarsmaktens planer på att utöka skjutningen över sjön, innebärande dumpning av en massa skit, som inte hör hemma i Sveriges viktigaste vattentäkt.
Jag gick med som medlem och ställde också fotografier till gruppens förfogande.
 
Medlemsskapet var i början avgiftsfritt, men numera tas en hundring i årsavgift - en i sig försumbar peng, men när jag skulle betala avgiften, började jag fundera över vissa utspel man hade gjort.
 
Höll föreningen, som jag tog som tvärpolitisk, på att kantra över åt vänster i allt för hög utsträckning.
Mina farhågor var sådana, att jag inte betalade in någon årsavgift, och är därför inte heller längre medlem i gruppen.
 
Idag besannades mina farhågor.
 
På måndag kommer kommunistledaren Jonas Sjöstedt till Hjo.
I annonsen, där det framgår, att Aktionsgruppen Rädda Vättern och VätternVänstern kommer att finnas på plats, uppmanas man komma, lyssna och träffa hr Sjöstedt, men ingenstans finns noterat, att man får ställa några frågor till honom.
 
 
Det, som jag trodde var en tvärpolitisk grupp, har plötsligt blivit en aktionsgrupp långt till vänster, och sådana grupper fick jag nog av under slutet av 1960-talet, under mina högskolestudier i Lund.
Detta innebär för mig, att försvarsmaktens skjutningar över Vättern inom gruppen fått en underordnad betydelse till förmån för ren och skär kommunistpropaganda.
 
Kära Aktionsgruppen Rädda Vättern: Man behöver inte vara kommunist för att protestera mot försvarsmaktens idiotiska påfund att förorena vår allra viktigaste vattentäkt.
Jag är glad, att jag inte längre är medlem i gruppen.
 

Daniels kallingar?

 161020
 
I bladet har man kunnat läsa, att drottningen i måndags invigde en utställning i Rikssalen på slottet invid Norrbro.
Utställningen visar brudklänningar sedan 1976.
Huruvida prins Daniels avlagda kallingar finns med i utställningen, är för bloggaren inte känt.
 
 

En sanning

161019
 
Bloggaren läste i dag en mycket intressant betraktelse signerad Stig-Björn Ljunggren om regeringen Löfvens inställning till SD.
Han menar, att det inte var särskilt intelligent att försöka bemöta dem med tystnad, och vidareutvecklar sina idéer sålunda:

Vilken slags väljare har socialdemokraterna haft i alla val, som plötsligt bestämmer sig för att hoppa av och i stället rösta på ett neofascistiskt, hakkorsprytt nazistparti.
 
Frågeställningen är onekligen intressant, särskilt som Ljunggren är stor inom den s.k. rörelsen.
 
Bloggaren bara återger Ljunggrens idéer, utan att lägga några som helst politiska åsikter i frågan.
 
 

Dagens understatement

161018
 
Bloggaren läste i AB om en figur i Eskilstuna
Han led av begynnande blyförgiftning.
Polisen utreder händelsen som försök till mord och mannen, som är kriminellt belastad, uppges vara känd av polisen sedan tidigare.
 
-  Är man kriminellt belastad, är man då inte känd sedan tidigare av polisen, undrar bloggaren.
 
Även om polisen i Sverige är försatt i fullständigt förfall, håller man nog rätt på sina proselyter i de kriminella gängen. Annat vore kriminellt.
 
 

Förbigången - igen

161017
 
Idag ställer husorganet, Grönköpings Veckoblad frågan: Vem fick Nobelpriset.
Vid pressläggningsögonblicket hade det nämligen inte nått redaktionen, att A:lfr-d V:stl-nd, Grönköpings store diktare, än en gång på det flagrantaste (grövsta) sätt förbigåtts.
Istället gick priset till en vissångare från USAmerika, som ännu inte gett sig tillkänna. (Förmodligen skiter han i pengarna.)
 
Hur mycket bättre hade det inte varit, om Grönköpingsdiktaren fått kröna sin diktarkarriär med ett Nobelpris utdelat av hr Kungen själv.
 
Valet av årets mottagare ger dock onekligen, sedan den Svenska Akademien lämnat sin urgamla uppfattning om att utdela priset till en - för den stora allmänheten - fullständigt okänd person, och istället utdela priset till en - åtminstone för de flesta - välkänd vissångare, vissa förhoppningar om att hr V:stl-nd - välkänd som han är - redan nästa år skulle kunna få priset, och därmed återigen slippa att på det flagrantaste (grövsta) sätt bli förbigången.
 
 
Enligt Veckobladet befinner sig skalden, sedan han, av varuhusdirektör A. Jonsson, beviljats ledighet från tricotageavdelningen i Grönköpings Varuskrapa i avvaktan på den Svenska Akademiens val av pristagare, på okänd ort (Vattenkuranstalten i Hjo).
 
 
 

Sol men blåsigt

161016
 
En fin höstdag.
Sol och nästan 10 grader, men fortfarande blåsigt.
 
 
Rosorna blommar fortfarande i kommunens rabatter.
 
 

Påklädning

161015
 
Idag har Ångaren Trafik klätts i vinterskrud.
 
 
 

Viltolyckor och statistik

161014
 
Expressen visade igår en statistik för viltolyckor län för län.
Kalmar var värst med 18,6 olyckor per 1000 personbilar i länet, därefter kom Kronoberg med 17,9.Västra Götaland hade 7,2 och Skåne 5,7.
Stockholm finns nederst i statistiken med 2,8 viltolyckor per 1000 personbilar.
 
Alltså är det mycket säkrare i Stockholm än i Kronoberg, kan man tycka, men vad säger egentligen statistiken?
Inte ett förbannat dugg mer än att djuren rör sig i skogsterräng.
 
Vare sig Kalmar eller Kronoberg har någon riktigt stor stad, om Växjö ursäktar, och skogstrakterna är legio, medan Stockholm nästan bara är stadsmiljö. I Västra Götaland har Göteborg 1/3 av länets befolkning, och älgarna rör sig inte särskilt fritt vare sig i Stockholm, Göteborg eller Malmö, inte grisarna heller, även om man önskat en större koloni på Helgandsholmen.
 
Det är försäkringsbolaget If, som tagit fram den s.k. statistiken, och onekligen frågar man sig, om inte försäkringsbolagets tjänstemän har annat att göra än att syssla med nonsensfrågor.
 
Att det sker viltolyckor är inget att diskutera. Bloggaren har själv försökt slakta en gris utanför Hjo, men är det inte en självklarhet att viltolyckorna i huvudsak sker utanför bebyggelse? Då är det väl självklart, att det sker färre olyckor i storstäderna, eller… 
 
 
Idag har bloggaren plåtat julkrubbor åt en kompis.

Då: Snuset - Nu: Glöggen

161013
 
EU anstränger sig verkligen.
Ett mycket stort arbete har lagts ner för att förbjuda snuset, men man nöjer sig inte.
Nu är det glöggen, som är i farozonen.
Vinglögg får bara smaksättas med råvaror från druvor.
Att vi i Sverige gjort vår glögg på sädessnaps och rödvin i 500 år gills inte.
Inte bara bloggaren är förvånad. Edward Blom är inte bara förvånad, han är dessutom förbannad, och bloggaren delar hans uppfattning.
Har inte EU annat att tänka på i det samhälle vi lever i med brexit, krig och därmed följande folkvandringar?
 
 
Att det finns ett stort motstånd till EU, är inte svårt att förstå, och skall de fortsätta med tramset, är risken stor för en svensk swexit, och det skulle vare sig gynna EU eller Sverige.

Under rusets påverkan

161012
 

I dagens tidningar kan man läsa om en högt uppsatt figur inom Sverigedeomkraterna, som besökte ett nazistiskt evenmang med Vit makt-musik 2005.

Partiledningen med partiledaren - ni vet han från Sölvesborg - i spetsen har dock fortsatt förtroende för partikamraten, eftersom denne vid tillfället ifråga var så packad, att han inte visste var han befann sig.

 

Inte heller visste en fackpamp, senare näringsminister, var han befann sig en blöt och sen natt. Han trodde att han, tillsammans med likasinnade, befann sig på en avancerad nattklubb, men ack så fel.

Han hade istället hamnat på porrklubben Tabu.

 

 
Bloggarens erfarenhet av såväl nattklubbar och avancerade sådana som porrklubbar är tämligen ringa, men så mycket förstår han dock, att det är en viss skillnad dem emellan, vilket också fackpampen - nu många år efteråt - erkänt att han kände till.

 

Onekligen ett bra sätt att komma undan sina försyndelser genom att skylla på fylla.

 

Förresten: Bloggaren drar sig till minnes en händelse i Frederikshamn, dit ett större sällskap efter inbjudan (mutresa) tagit sig med färja. Även pressen var representerad (mutad).

På nattkröken kommer en rejält packad journalist fram och undrar försynt, om någon skulle kunna beställa en taxi åt honom för vidare färd till hemmet i Malmö.

Förmodligen trodde han, att han befann sig i Eslöv.

 

 
Tre sanna historier om rusets påverkan på den mänskliga hjärnan avslutas med en sann historia på nykter kaluv.

 

Det hände sig vid ett sammanträde i den lilla stadens kommunfullmäktige, att en av ledamöterna, efter ett klubbat beslut, begärde ordet och ställde frågan:

”Vad har vi beslutat”?

Scenen finns i ett TV-program gjort av Tom Alandh och Björn Henriksson för många år sedan.

 

Sens moral: Vad du kan göra på fyllan kan du också göra nykter

eller ännu hellre, särskilt för den religiöst lagde:

Herre förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.


Stor nyhet i HT

161011
 
 
Lägst 5 och högst 7 grader.
Mulet och inte alltför hård vind.
Detta är SMHI:s utsikter för Hjo fram till söndag.
 
 
Alla inser, att det är höst, men Hjo Tidning ser det dessutom som en nyhet, och bland reklam och TV-program fyller man dagens tidning med ett helt uppslag (två sidor) höstbilder, som var och en kan ta med sin mobilkamera.
 
 
Onekligen har tidningen inte tagit det minsta steg framåt inom journalistiken sedan förre ägaren och chefredaktören Jönsson lämnade in.
Det var han, som en snöig dag hängde sin Rolleiflex om halsen, gick ut på trappan och tog en bild åt väster och en åt öster, samtidigt som han konstaterade, att det snöat.
Gomidda'

Hösten på riktigt

161010
 
Ostadigt väder och tidvis blåsigt. Termometern visar inte längre tvåsiffrigt.
Hösten är här på riktigt.
 
 

Iakttagelser under en höstsöndag

161009
 
Bloggaren har under dagen gjort vissa iakttagelser.
 
 
1. I bladet kan man idag läsa om Maysie Strang från Glasgow.
Hon fyller 102 år och berättar, att hon inte har några som helst hälsoproblem, trots att hon både röker och dricker alkohol.
Enligt vanligtvis felunderrättade källor har såväl IOGT-NTO som Non Smoking Generation yttrat sig i frågan, och de framhåller entonigt i kanon:
Hade hon låtit rökat och krökat vara i fred, hade hon vid detta laget inte bara varit 102 år, utan närmare 125.
 
 
2. Finn Bengtsson (m) från Östergötland har lovat lämna riksdagen, när innevarande mandatperiod går ut. Han är förbannad på partiledningen och bl.a. missnöjd med att den s.k. Alliansen inte lägger ett gemensamt budgetförslag.
Att den s.k. Alliansen inte lägger ett gemensamt budgetförslag kan han knappast skylla på sitt parti. Han borde istället vara förbannad på Centern och Liberalerna, men dessa partier lär han knappast kunna lämna. För detta hade nämligen fordrats, att han hade varit medlem.
Eller mer vårdslöst uttryckt: För att dansa tango, bör man vara två.
 
 
3. Bloggaren slötittade under eftermiddagen på SVT, där det visades något, som kallas damfotboll. Såväl kommentatorer som experter framhöll gång efter annan den höga kvaliteten på matchen.
Med anledning av dessa uttalanden konstaterar bloggaren, att om detta är de två bästa lagen i Sverige kan damfotboll knappast kan vara något särskilt högprioriterat område för honom.

En soluppgång

161008
 
Ibland kan det se ut så här, när solen går upp över Vättern.
 
 

Väck upp Hyland från de döda

161007
 
Den ena jagar Pokemonfigurer, medan hennes chef, hr statsministern, håller sitt tal vid riksdagens öppnande,
som har knappt öppnat förrän den andra vill dra in presstödet, eftersom stödet försörjer Bonniers.
Nu hör till saken, att presstödet för Bonniers är så ringa, att en indragning för deras del inte betyder något alls, medan många andra tidningar - icke Bonnierägda - direkt skulle gå i graven.
Hon svamlar också om att de flesta lokaltidningarna styrs direkt eller indirekt av Bonniers.
Man tar sig för pannan.
Effekten torde istället vara sådan, att om presstödet försvann, skulle nästan bara de Bonnierägda tidningarna finnas kvar.
 
Onekligen gör man jämförelsen med vårt södra grannland på 1930-talet, då man påstod att judarna var upphovet till all jävelskap i landet.
För damen ifråga står Bonniers för all jävelskap i folkhemmet.
 
Det är lätt att marginalisera sådan dumhet, men ju längre den får härja och fyllas på desto allvarligare är det.
 
Dessutom menar damen ifråga, att man skall gå tillbaka till det TV-tittande man hade på 1950- och 1960-talen. En timmas TV på morgonen, en mitt på dagen och 3-4 timmar under aftonen.
Dags att återuppväcka Ria Wägner och Lennart Hyland, eller…
 
 
Vi lär visst ha de politiker vi förtjänar. Vi har ju själva valt dem.

Guido Vecchi

161006
 
Idag för 27 år sedan spelade Guido Vecchi 1910 - 1997, en av våra allra främsta cellister, på Park i Hjo.
 
 
 
 
 

Valhemligheten

161005

 

Idag är bloggaren seriös.

 

Dels som valansvarig, dels som valförrättare vid många val, har bloggaren varit mycket tveksam till valsedlarnas placering.

De har bara fått placeras öppet, vilket gjort, att den röstande skulle kunna påverkas.

Har man inte med sig sin valsedel hemifrån, har man alltså blivit tvungen att ta en eller flera sedlar helt öppet, och valhemligheten har uppenbart varit i fara, såvida man inte tagit en sedel för varje parti och val (= en jävla massa papper).

 

Inte bara bloggaren har sett problemet. Såväl internationella valövervakare som regeringen har insett det tvivelaktiga och därför låtit utreda frågan.

Ett förslag om att valsedlarna skall placeras dolda bakom valskärmen i stället för öppet lär komma inom kort låter TextTV meddela.

För att travestera en viss hr Fylking säger bloggaren:

-  Äntligen!

 

Sverige är så duktiga i alla sammanhang, tror man, och att hysa synpunkter över andras val har varit legio, men att lösa sina egna problem har tydligen varit underordnat, åtminstone fram tills nu.


Avloppslockens dag

161004
 
Fortfarande står bokträden i parken gröna, men hur länge till är en öppen fråga, eftersom det utlovas kyligare väder.
 
 
För övrigt noteras, att det idag är kanelbullens dag.
I morgon lär det vara avloppslockens dag, sägs det.
På ren svenska: Bloggaren skiter i både det ena och det andra.
 
För övrigt noteras också, att det saknas hörlursuttag på de nya iPhonerna, men skam den som ger sig.
En snubbe har lagt ut en film på nätet, där han visar hur man löser problemet.
Med ett borr på 3,5 mm borrar han rakt in i luren, och det lär finnas folk, som gått på detta makalösa tilltag.
Det finns tydligen folk till allt.

Gamla pojkvänners dag

161003
 
Bloggaren fick höra, att det idag är "Gamla pojkvänners dag".
Några gamla pojkvänner har han inte, men bävar för den dag det blir "Gamla flickvännors dag".
Han funderar på att införskaffa kölappar. (För säkerhets skull)
 
 
 

Oktoberblommor

161002
 
Trots oktober, blommar det i dikesrenarna.
Lupinerna har kommit in i andra andningen.

Konstnatten

161001
 
Utställning på Stengärde över helgen.
 
 

RSS 2.0